Śmieszne życzenia urodzinowe

Jakie złożyć ci życzenia,

by warte były Twego westchnienia?

Pieniądze - to nie wszystko,

Samochód - to złomu składowisko,

W urodziny Twoje, życzę Ci serce moje,

Miłości i Kochania aż do samego zwariowania.

***