Życzenia i wierszyki

Wyznania miłosne

Dlaczego o Tobie myślę?

Dlaczego o Tobie śnię?

Jesteś jaka jesteś,

a jednak kocham Cię.

***

Kocham Ciebie, Twoje oczy,

Kocham uśmiech Twój uroczy,

Kocham imię Twe najmilsze,

Które sercu jest najbliższe.

***

Przenikam przez światło,

Przenikam przez mgłę

I szepczę czule:

Kocham Cię!

***

Serce moje kocha Twoje,

Ty napełniasz myśli moje.

Z Tobą czuję się jak w niebie,

bo ja kocham tylko Ciebie!

Tylko Ciebie kocham,

tylko z Tobą pragnę żyć,

tylko Twoje szczęście

moim może być…

***

Jesteś natchnieniem mego życia,

radością i szczęściem...

Jesteś światłem mego serca,

które przy Tobie pragnie bić...

Bez Ciebie nie ma nic,

jest tylko pustka, która nie daje żyć...

Więc bądź ze mną już na zawsze,

bo po prostu zginę…

***

***