Życzenia i wierszyki

Wierszyki do pamiętnika dla dzieci

Nie na rok

Nie na dwa

Lecz na zawsze

Tobie ja

***

Fiku,miku,

fiku,miku

Jestem w Twoim

pamiętniku!

***

Bądź dzieckiem jak najdłużej

Jak dziecko baw się i śmiej

I kochaj tak jak dziecko

I serce dziecka zawsze miej!

***

Bądź dobrą dziewczynką,

ucz się za młodych lat,

bo one szybko miną,

i pójdziesz w daleki świat.

Tam ludzi kochać trzeba,

i z nimi dobrze żyć,

od złych nie bierz chleba,

ze złymi nie chciej żyć.

***

Losowo wybrane życzenia

Babciu nasza kochana,

nie bywaj nigdy stroskana!

Niechaj wdzięcznych wnucząt koło

zawsze widzi Cię wesołą.

***