Życzenia i wierszyki

Poważne życzenia i wierszyki na Dzień Babci

W dniu tak uroczystym, w dniu Twojego święta,

składam Ci życzenia, o Tobie pamiętam.

By życie Twe było kwiatami usłane,

tak piękne i czyste jak letni poranek.

***