Kiedy opłatek bielusieńki weźmiesz do swej dłoni,

wspomnij w ten dzień uroczysty, choć przez chwilę o mnie.

Oddalony jesteś ode mnie kilometrów wiele,

tym opłatkiem, choć w myśli z Tobą się dzielę.

***