Mikołaju, Mikołaju

co Ty robisz w naszym kraju?

Robię piłki i korale

a dla Ciebie piękną lalę!

***