Życzymy wszystkim naszym pracownikom,

aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją

i nowymi szczęśliwymi przeżyciami.

Ale przede wszystkim by Wielkanoc

umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu

i napełniła Wasze serca radością.

***