Jesteś gwiazdą polarną,

Tą, która zawsze świeci.

Jesteś moją miłością,

Mym marzeniem dalekim...

***