Tak bardzo chcę być z Tobą,

Czuć Twego serca bicie,

Za każdą taką chwilę

Oddam całe swoje życie!

***