Poetą nie jestem,

wierszy nie układam.

Lecz Tobie dziadku

najszczersze życzenia składam...

***